Ημερομηνίες Παραλαβής Νέων Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες στο φυλλάδιο ημερομηνίες παραλαβής νέων προϊόντων μπορεί να παρουσιάσουν απόκλιση παραλαβής +/- 5 έως 10 ημέρες.

8